Opieka informatyczna

W czasach, gdy technologie informatyczne odgrywają jedną z wiodących ról w świecie biznesu, żadna firma nie może sprawnie funkcjonować bez solidnego zaplecza IT. Nawet najmniejsza awaria informatyczna może sparaliżować wszelkie czynności w codziennej pracy biura, a co za tym idzie narazić firmę na poważne straty.

Oferowana przez naszą firmę usługa opieki serwisowej zapewnia nadzór nad pracą systemów informatycznych w firmie, pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń, odpowiednie działania interwencyjne, właściwą konserwację urządzeń, dostosowywanie poszczególnych elementów infrastruktury do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz profesjonalne doradztwo w zakresie doboru optymalnych rozwiązań IT.

Usługa opieki serwisowej świadczona jest w oparciu o stałe umowy serwisowe. Ta forma współpracy pozwala nam zapewnić klientom wynegocjowane warunki, a zwłaszcza gwarantowany czas reakcji w sytuacjach awaryjnych. Zakres usług w umowie serwisowej jest zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, a treść optymalnie dostosowana do oczekiwań potencjalnego zleceniodawcy.

Przed rozpoczęciem współpracy przeprowadzany jest audyt sprzętu informatycznego posiadanego przez klienta. Na tej podstawie opracowywany jest plan prac oraz korygowane są ewentualne niezgodności. Audyt jest całkowicie bezpłatny. Koszty opieki są rozliczane ryczałtowo (miesięcznie), na podstawie warunków zawartych w umowie. Na czas naprawy udostępniamy naszym klientom sprzęt zastępczy.

W ramach umowy zobowiązujemy się do:
• utrzymywania środowiska informatycznego klienta w stanie stałej gotowości do pracy,
• stałego monitorowania kluczowych elementów infrastruktury,
• informowania z wyprzedzeniem o punktach grożących awarią.

Nasza stała opieka serwisowa zapewnia:
• właściwą konfigurację poszczególnych elementów infrastruktury,
• zapewnienie bezpieczeństwa danych i monitorowanie stanu zabezpieczeń,
• szybką reakcję na wszelkie nieprawidłowości oraz alarmy.

W przypadku awarii gwarantujemy:
• dostępność specjalistów, niezbędnych do szybkiego rozwiązania problemu,
• przystąpienie do czynności serwisowych w czasie określonym w umowie,
• sprzęt zastępczy na czas naprawy sprzętu uszkodzonego.

 

Kontakt

Dane teleadresowe

Itius sp. z o.o.

ul. Prymasa Tysiąclecia 76
01-424 Warszawa

Kontakt
e-mail: info@itius.pl
tel. 22 664 28 63

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Itius sp. z o.o.
Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych

Formularz kontaktowy